Canvia el titular del domini

Canvia el titular del domini

A continuació t’expliquem com pots canviar el titular d’un domini “.es” , tant si està gestionat per un agent registrador com per Dominios.es. Aquest tràmit rep el nom de “transmissió de domini”.

Canvi de titular

El canvi de titular o transmissió ordinària porta associat un seguit d’aspectes:

Sol·licitud de canvi de titular per part de l’antic titular del domini

Opció 1. Domini gestionat per un agent registrador

 

Si el teu domini “.es” està gestionat per un agent registrador, els agents següents podran iniciar la transmissió ordinària:

 
 •  Agent registrador que gestiona el teu nom de domini


 •  Titular del domini


 •  Persona de contacte administratiu

 

En el cas que sigui l’agent registrador qui iniciï el procediment, el titular o la persona de contacte administratiu rebran una comunicació per correu electrònic per confirmar o rebutjar l’inici del procediment.

 

Posteriorment, han d’accedir al tauler de control de Dominios.es amb l’identificador i la contrasenya per validar l’acció (confirmar o rebutjar).

 

En el cas que sigui el titular o la persona de contacte administratiu qui l’iniciï, ha d’accedir al tauler de control de Dominios.es amb l’identificador i la contrasenya i seleccionar l’ opció “Sol·licitud de transmissió de domini”.

 

Opció 2. Domini no gestionat per un agent registrador

 

Si el domini “.es”no està gestionat per un agent registrador, podrà iniciar el procediment de transmissió:

 
 •  El titular del domini


 •  La persona de contacte administratiu

 

El titular o la persona de contacte administratiu ha d’accedir al tauler de control de Dominios.esamb l’identificador i la contrasenya i seleccionar l’ opció “Sol·licitud de transmissió de domini”.

 

Sol·licitud d’acceptació de condicions del nou titular

La persona indicada com a nou contacte administratiu rebrà una comunicació per correu electrònic per confirmar o rebutjar la transmissió accedint al tauler de control de Dominios.es amb l’identificador i la contrasenya.

 

En el cas de confirmar-la, acceptarà els termes i condicions sol·licitarà l’actualització de les dades associades al domini.

Transmissió especial de domini

En els casos de successió universal entre vius o per causa de mort i successió d’empreses, ,el successor podrà continuar utilitzant aquest nom, sempre que segueixi el procediment següent:

 

Sol·licitud d’acceptació de condicions del nou titular

 

El contacte administratiu del nom de domini ha d’accedir altauler de control de Dominios.esamb l’identificador i la contrasenya i seleccionar l’opció “Sol·licitud de transmissió especial de domini” i sol·licitar la modificació de les dades del registre.

 

En aquest cas, haurà d’acreditar documentalment que es donen les circumstàncies especials a què es refereix aquest punt.

 

Per a la presentació d’aquestes sol·licituds, cal identificar-se d’una d’aquestes formes:

 
 1. A DNI / certificat electrònic(*)


 2. B Fotocòpia del DNI o document acreditatiu

 

Dominios.es, una vegada rebuda i validada tota la informació assenyalada abans, enviarà per correu electrònic, tant al nou titular o, si escau, a l’agent registrador, com a l’antic titular, la confirmació de la realització de la transmissió.

 

Recordem que les dades associades als dominis “.es” han de ser exactes i veraces, especialment les corresponents al titular i la persona de contacte administratiu. En cas contrari, no es podrà fer la transmissió del domini i Dominios.es podrà iniciar un procediment de cancel·lació del domini esmentat.

 

Consulta el Manual d’usuari per obtenir informació més detallada sobre el procediment.

(*) *DNIe/certificat electrònic

 

Cal disposar d’un certificat digital com el del DNI electrònic (DNIe) o un altre d’emès per alguna de les entitats certificadores següents:

Llista d’autoritats de certificació reconeguda

 • AC Camerfirma Certificados Camerales
 • AC Camerfirma Express Corporate Server v3
 • ANCERT Certificados Notariales Corporativos
 • ANCERT Certificados Notariales
 • ANCERT Certificados Notariales Personales
 • ANCERT Certificados CGN
 • ANCERT Certificados FERN
 • ANCERT Certificados para empleados
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Público
 • ANCERT Certificados para Corporaciones de Derecho Publico
 • ANCERT Corporativos Personales V2
 • ANCERT Corporativos de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados para empleados V2
 • ANCERT Certificados Notariales Corporativos V2
 • ANCERT Certificados Notariales V2
 • ANCERT Certificados Redes Privadas V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico Personales V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados Notariales Personales V2
 • ANCERT Certificados Notariales de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados FERN V2
 • ANCERT Certificados CGN V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico V2
 • Chambers of Commerce Root
 • PSC Banesto Root
 • PSC Banesto Clientes
 • CA E.P.E. RED.ES
 • Autoridad de Certificación de la Abogacía
 • ACA - Certificados Corporativos
 • Root CA Generalitat Valenciana
 • ACCV-CA1
 • ACCV-CA2
 • AC DNIE 001
 • AC DNIE 002
 • AC RAIZ DNIE
 • EC-ACC
 • EC-IDCat
 • EC-AL
 • EC-AL
 • EC-GENCAT
 • EC-PARLAMENT
 • EC-SAFP
 • EC-UR
 • EC-URV
 • AC Firmaprofesional - CA1
 • FNMT Clase 2 CA

També et pot interessar

 • Els nostres agents registradors

  Descobreix la llista d’agents registradors amb què pots registrar el domini. 

 • Normativa

  Consulta tota la normativa aplicable, les tarifes d’assignació i renovació, els procediments operatius, etc. 

 • Tauler de control

  Accedeix a l’àrea d’usuari, des d’on podràs renovar el domini en cas de gestionar-lo amb Dominios.es