Canvia de contacte administratiu

Canvia de contacte administratiu

El contacte administratiu és la persona física que el titular tria amb poder de representació suficient per gestionar el domini.
En aquesta secció t’informem de què has de fer per canviar de contacte administratiu a través del teu agent registrador o de Dominios.es

Canvi de contacte administratiu a través d’un agent registrador

Si el domini “.es” està gestionat per un agent registrador, has de contactar amb ell perquè faci el canvi de contacte administratiu.

Troba la informació de contacte del teu agent registrador a través de la llista d’agents registradors.

Canvi de contacte administratiu a través de Dominios.es

Si el domini “.es” està gestionat directament per Dominios.es, el canvi el podrà sol·licitar el titular o el contacte administratiu que figura associat al domini.

Per sol·licitar el canvi has d’ accedir al tauler de control de Dominios.es amb l’identificador i la contrasenya, localitzar el domini a l’apartat “Els meus dominis” i seleccionar l’opció “Edita el domini”.

Tingues en compte que, d’acord amb els que estableix la Normativa de Dominios.es, , les dades registrals dels dominis “.es” han de ser exactes i veraces, especialment les corresponents a la persona de contacte administratiu. En cas contrari, Dominios.es podrà iniciar un procediment de cancel·lació del nom de domini.

DNIe/certificat electrònic

Cal disposar d’un certificat digital com el del DNI electrònic (DNIe) o un altre d’emès per alguna de les entitats certificadores següents:

Llista d’autoritats de certificació reconeguda

 • AC Camerfirma Certificados Camerales
 • AC Camerfirma Express Corporate Server v3
 • ANCERT Certificados Notariales Corporativos
 • ANCERT Certificados Notariales
 • ANCERT Certificados Notariales Personales
 • ANCERT Certificados CGN
 • ANCERT Certificados FERN
 • ANCERT Certificados para empleados
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Público
 • ANCERT Certificados para Corporaciones de Derecho Publico
 • ANCERT Corporativos Personales V2
 • ANCERT Corporativos de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados para empleados V2
 • ANCERT Certificados Notariales Corporativos V2
 • ANCERT Certificados Notariales V2
 • ANCERT Certificados Redes Privadas V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico Personales V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados Notariales Personales V2
 • ANCERT Certificados Notariales de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados FERN V2
 • ANCERT Certificados CGN V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico V2
 • Chambers of Commerce Root
 • PSC Banesto Root
 • PSC Banesto Clientes
 • CA E.P.E. RED.ES
 • Autoridad de Certificación de la Abogacía
 • ACA - Certificados Corporativos
 • Root CA Generalitat Valenciana
 • ACCV-CA1
 • ACCV-CA2
 • AC DNIE 001
 • AC DNIE 002
 • AC RAIZ DNIE
 • EC-ACC
 • EC-IDCat
 • EC-AL
 • EC-AL
 • EC-GENCAT
 • EC-PARLAMENT
 • EC-SAFP
 • EC-UR
 • EC-URV
 • AC Firmaprofesional - CA1
 • FNMT Clase 2 CA

També et pot interessar

 • Termes i condicions

  Descobreix tot el que necessites saber abans de registrar un domini “.es”.  

 • Tauler de control

  Accedeix a l’àrea d’usuari, des d’on podràs renovar el domini en cas de gestionar-lo amb Dominios.es 

 • Canvi de titular

  Coneix com pots canviar el titular d’un domini “.es”, tant si està gestionat per un agent registrador com per Dominios.es.