Dagoeneko .es eremu bat erregistratuta baldin badaukazu, atal honetan hori behar bezala kudeatzeko egin ditzakezun prozedura guztiak aurkituko dituzu. Zure eskura duzu prozesu multzo zabal bat, zure eremuari loturiko eraginketa nagusiak kudeatu ahal izateko.