Con carácter previo ao rexistro dun nome de dominio baixo o código de país ".es", o usuario deberá ler detidamente os termos e condicións (Castellano / English) que regulan o rexistro e uso dos dominios baixo o ".es", cuxa xestión está encomendada ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo a través da entidade pública empresarial Red.es.
Neste sentido, o usuario acepta voluntaria e expresamente que o rexistro e uso dun nome de dominio baixo o ".es" débese realizar de acordo aos presentes termos e condicións (Castellano / English) de uso e, en calquera caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.
O rexistro e uso dun nome de dominio baixo o ".es" deberá realizarse de conformidade co disposto na normativa aplicable aos dominios baixo o ".es", seguindo as directrices do Departamento de Rexistro de Dominios ".es", responsable da xestión do rexistro destes e integrado na entidade pública empresarial Red.es, o cal tramitará as solicitudes de novos dominios así como a súa asignación.
O devandito departamento poderá modificar en calquera momento os vixentes termos e condicións (Castellano / English), a través da súa publicación no presente sitio web, sen necesidade de aviso previo ao usuario, o cal deberá manterse informado a estes efectos.