Responsable de xestión do Rexistro de nomes de dominio de Internet baixo o código de país ".es".
As funcións relacionadas coa xestión do rexistro inclúen a tramitación de solicitudes de novos dominios e a súa asignación.
 
Está integrado na Entidade Pública Empresarial Red.es.