Para solicitar a acreditación como axente rexistrador debe seguirse o seguinte procedemento e deben remitirse a red.es unha serie de documentos.