• Páxinas web configurables e creadores de páxinas
  Posibilidade de configurar a súa propia páxina así como a posta á súa disposición das ferramentas necesarias para crear e editar páxinas web.
 • Xestión do DNS asociado ao seu dominio
  Capacidade de xestionar a nivel técnico os servidores de nomes de dominio.
 • Caixas de correo electrónico asociadas ao seu dominio
  Contas de correo correspondentes ao dominio en cuestión.
 • Enderezo tanto de contas de correo como de dominios
  Reenvío de mensaxes á conta de correo elixida.
 • Aloxamento Web multidominio
  Hospedaxe de dominios así como de todos os servizos asociados a estes coa respectivas ferramentas para a xestión en liña destes.
 • Servidores virtuais
  Creación e mantemento de servidores con máxima capacidade de aloxamento.
 • Servidores dedicados (chat, foros...)
  Implementación de servidores necesarios para desenvolver e xestionar servizos específicos para os que son necesarios un gran número de recursos tales como chat, Irc. foros.
 • Portais web
  Desenvolvemento e xestión de todos os recursos necesarios para crear e poñer en funcionamento un portal onde se ofrezan todo tipo de servizos web.
 • Altas en buscadores
  Publicación en diferentes buscadores da súa páxina web ou servizos asociados a esta.
 • Solicitude, tramitación administrativa e obtención de toda clase de dereitos de Propiedade Industrial
  Signos distintivos (marcas, nomes comerciais, rótulos) e invencións (patentes, modelos de utilidade, modelos e debuxos industriais).
E todo iso coa garantía de ser entidades previamente acreditadas por Red.es.
 
Visite e elixa os servizos que mellor se adapten ás súas necesidades asociados ao seu dominio ".es".