Visa, Mastercard, Maestro eta 4B motako zordunketa- edo kreditu-txartelekin ordain dezakezu. Eragiketa baimentzen bada, mezu bat ageriko da egokiro egin dela adieraziz.
Sistema honek txartelaren datuak eta txartelari lotutako identifikazio pertsonaleko kodea (IPK) ematea eskatzen du.
Eragiketaren datuetan zenbatekoa, saltokiaren izena, eskari-zenbakia, eta data eta ordua adieraziko dira.