Des de qualsevol lloc del món podeu sol·licitar els següents dominis ".es" tenint en compte que heu de mantenir vincles amb Espanya:
  • Les persones físiques o jurídiques i les entitats sense personalitat que mantinguin vincles amb Espanya, poden sol·licitar qualsevol domini".es" i/o ".com.es".
  • Poden sol·licitar, els dominis ".nom.es" les persones físiques que mantinguin vincles amb Espanya.
  • Les entitats, les institucions o els col·lectius amb personalitat jurídica o sense, i sense ànim de lucre que mantinguin vincles amb Espanya, poden registrar els dominis ".org.es".
 
Els dominis ".gob.es" i ".edu.es" poden ser sol·licitats per organismes públics i entitats i institucions relacionades amb l’ensenyament o la recerca a Espanya, respectivament.
  • Els dominis amb l’indicatiu ".gob.es", són reservats a les Administracions Públiques espanyoles i les entitats de dret públic que en depenen.
  • Les entitats, les institucions o els col·lectius amb personalitat jurídica o sense que gaudeixin de reconeixement oficial i facin activitats relacionades amb l’ensenyament o la recerca a Espanya, poden obtenir dominis ".edu.es".
 

Quien puede