Responsable de gestió del registre de noms de domini d'Internet sota el codi de país ".es". 
Les funcions relacionades amb la gestió del registre inclouen la tramitació de sol·licituds de nous dominis i la seva assignació. 
 
Està integrat en l'entitat pública empresarial Red.es.