Si sou el titular, la persona de contacte administratiu, tècnic o de facturació d’un domini ".es" i no podeu accedir a l’adreça electrònica que figura en el registre, podeu canviar-la accedint al sistema de gestió de noms de domini amb el vostre identificador i contrasenya i editant el vostre perfil. Si no recordeu la vostra contrasenya, haureu de realitzar el canvi seguint el procés que s’indica a continuació:
  1. Seleccioneu l’opció Canviar adreça electrònica disponible a la pàgina d’accés al sistema de gestió de noms de domini.
  2. Indiqueu l’identificador de contacte que voleu modificar i la nova adreça electrònica.
  3. Identifiqueu-vos d’una de les següents formes:
    • Mitjançant DNIe/Certificat electrònic*
    • Aportant fotocòpia de DNI o document acreditatiu.
    Aquests canvis es faran de manera immediata, llevat de casos excepcionals que hauran de ser revisats i aprovats pels nostres operadors.
Consulteu el Manual d’usuari per obtenir informació més detallada sobre aquest procés.   
 
*Avís:
És necessari disposar d’un certificat digital com el del DNI electrònic (DNIe) o un altre d’emès per alguna de les següents entitats certificadores: CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), Consell General de l’Advocacia Espanyola, Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, Camerfirma (Cambres de Comerç), IZENPE (Govern basc), Agència Catalana de Certificació (CatCert), Ecofirma (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme )...  [Veure +]