A través d'agent registrador

Si el domini ".es" està gestionat per un agent registrador, haureu de contactar amb ell perquè procedeixi al canvi de persona de contacte administratiu.
Accediu a la nostra llista d'agents registradors

A través del registre (Red.es):

Si el domini ".es" no està gestionat per un agent registrador, podrà sol·licitar el canvi de persona de contacte administratiu: el titular o el contacte administratiu que figura donat d'alta en el registre.
Per sol·licitar el canvi haureu d'accedir al sistema de gestió de noms de domini amb el vostre identificador i contrasenya, localitzar el domini a l'apartat "Els meus dominis" i seleccionar l'opció "Editar domini".
 
Teniu en compte que, d'acord amb l'establert a l'article tretzè del Pla Nacional de Noms de Domini sota ".es", les dades registrals dels dominis ".es" hauran de ser exactes i veraces, especialment les corresponents a la persona de contacte administratiu. En cas contrari, Red.es podrà iniciar un procediment de cancel·lació del nom de domini.
 
*Avís:
És necessari disposar d’un certificat digital com el del DNI electrònic (DNIe) o un altre d’emès per alguna de les següents entitats certificadores: CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), Consell General de l’Advocacia Espanyola, Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, Camerfirma (Cambres de Comerç), IZENPE (Govern basc), Agència Catalana de Certificació (CatCert), Ecofirma (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme )...  [Veure +]