Per sol·licitar l’acreditació com a agent registrador ha de seguir el següent procediment i han de remetre a red.es una sèrie de documents