Per a registrar un domini, ho podeu fer per mitjà de:

1. Un agent registrador acreditat:

Els quals ofreixen preus competitius, us facilitaran la gestió i us oferiran una sèrie d'avantatges i serveis de valor afegit.
Accediu al llistat d'agents registradors acreditats per Red.es
El vostre agent registrador serà l'encarregat de realitzar les tramitacions necessàries amb Dominios.es. Només en casos excepcionals caldrà que realitzeu algun tipus de gestió directament amb nosaltres.
Des de Dominios.es promovem activament la figura dels agents registradors acreditats.

2. Dominios.es:

Dominios.es ofereix el registre i la gestió de manera directa únicament per a situacions molt concretes que no requereixin mitjancers per circumstàncies especials. El registre directe a Dominios.es només ofereix el nom de domini i per les seves condicions particulars representa un preu elevat regulat per instrucció interna.
Per a gestionar el vostre domini podeu accedir al sistema:
       1- Introduint l'identificador i contrasenya que us van assignar quan us vau registrar a Dominios.es.
      2- Autentificant-vos amb el DNI o certificat electrònic, prèvia associació del DNI o el certificat amb l'identificador.
 
En cas que no hi esteu registrat accediu aquí.
 

 

  • Si no hi esteu registrat, us podeu registrar a Dominios.es:

Registreu-vos a Dominios.es

  • Si voleu canviar la vostra adreça electrònica:

Canvieu adreça electrònica

  • Si heu oblidat la contrasenya, la podeu recuperar:

Recupereu contrasenya