Els Agents Registradors us ofereixen tota una gamma de serveis (pàgines web, correu electrònic, patents i marques...) juntament amb el vostre domini.
Les principals funcions dels Agents Registradors són les següents:
  • Representar els sol·licitants davant de Red.es per a l’assignació i la renovació de dominis.
  • Assessorar els sol·licitants de dominis que contractin els seus serveis i fer totes les gestions que siguin requerides a aquest efecte.
  • Tramitar les sol·licituds d’assignació i renovació de dominis sota ".es".
  • Qualsevol altra funció relacionada amb l’assignació i la renovació de dominis que els sigui encomanada per Red.es.
Des de Red.es promovem activament la figura dels agents registradors. Ofereixen serveis addicionals als millors preus.